En ny-publiceret undersøgelse om antallet af galakser i universet, som er en kulmination på 15års optællinger af galakser, viser at der er mindst 2 trilioner galakser i universet!. Det er 10x så mange som man hidtil har ment!
Undersøgelsen er lavet ved at omdanne især Hubble billeder af enkelte områder i universet til 3D kort, for derved at tælle hvor mange galakser der var i forskellige epoker af universets historie. Udover at tælle hvor mange galakser der er idag, har de fundet at galakserne lå 10x tættere end i dag et par mia år efter Big Bang, men at de dengang i gennemsnit var på størrelse med vore dages dværggalakser. Siden er de smeltet sammen til færre større galakse - men stadigvæk 2 trillioner galakser!
Kilde: Royal Astronomical Society