Print
Parent Category: Astronomi
Category: Galakser

En århundrede gammel matematisk formel har vist sig at kunne bruges til at hjælpe med at kortlægge galaksehobene.

Forskere har fundet ny anvendelse for en gammel integral algoritme kaldet "Cauchy-Schwarz integral inequality"

Det er jo forholdsvist enkelt at afgøre hvor meget en galaksehob fylder på himlen; Men hvor dyb er den så? Målinger har vist at deres  minimums-dybde i forhold til størrelsen på himlen holder sig indenfor en forholdsvis simpel matematisk sammenhæng kaldet Cauchy-Schwarz forholdet.

"Vi har fundet en ny anvendelse for et århundrede år gammel matematisk teorem kaldet Cauchy-Schwarz integral inequality. Vi kan putte data fra obsertionerne ind i formlen, og bruge den til at beregne minimum-dybden af galaksehobene set fra vores vinkel" siger ass. professor Andisheh Mahdavi fra SF State.

Cauchy-Schwarz teoremet siger at det indre udfaldsrum mellem 2 vektorer (X,Y) gælder følgende sammenhæng:


Eftersom det er det indre udfaldsrum - dvs. indenfor vinklen mellem de to vektorer - skal man "bare" kende vinklen mellem de to vektorer der dækker omkredsen af galaksehoben, så kan man beregne dybden af det rum der ligger mellem dem.

Resultaterne er publivceret i The Astrophysical Journal Letters

Kilde: San Fransisco State University
LÆS OGSÅ om Cauchy-Schwarz teoremet