En århundrede gammel matematisk formel har vist sig at kunne bruges til at hjælpe med at kortlægge galaksehobene.

Forskere har fundet ny anvendelse for en gammel integral algoritme kaldet "Cauchy-Schwarz integral inequality"

Det er jo forholdsvist enkelt at afgøre hvor meget en galaksehob fylder på himlen; Men hvor dyb er den så? Målinger har vist at deres  minimums-dybde i forhold til størrelsen på himlen holder sig indenfor en forholdsvis simpel matematisk sammenhæng kaldet Cauchy-Schwarz forholdet.

"Vi har fundet en ny anvendelse for et århundrede år gammel matematisk teorem kaldet Cauchy-Schwarz integral inequality. Vi kan putte data fra obsertionerne ind i formlen, og bruge den til at beregne minimum-dybden af galaksehobene set fra vores vinkel" siger ass. professor Andisheh Mahdavi fra SF State.

Cauchy-Schwarz teoremet siger at det indre udfaldsrum mellem 2 vektorer (X,Y) gælder følgende sammenhæng:


Eftersom det er det indre udfaldsrum - dvs. indenfor vinklen mellem de to vektorer - skal man "bare" kende vinklen mellem de to vektorer der dækker omkredsen af galaksehoben, så kan man beregne dybden af det rum der ligger mellem dem.

Resultaterne er publivceret i The Astrophysical Journal Letters

Kilde: San Fransisco State University
LÆS OGSÅ om Cauchy-Schwarz teoremet