Print
Parent Category: Astronomi
Category: Exoplaneter

Der er mange flere varme gaskæmper - det, som på engelsk kaldes 'Hot Jupiters' - end forventet i stjernehoben med navnet M67. En forklaring kan være, at de mindre planeter i en så tæt stjernehob er gået til grunde for længe siden fordi de enkelte stjerner har blandet sig i hinandens familieanliggender. Det overraskende resultat kommer fra en international gruppe astronomer, som har brugt en række forskellige teleskoper og instrumenter, bla. ESO's HAPRS i chile.
LÆS MERE her
Det har taget adskillige år for forskerne at samle de meget præcise målinger af 88 stjerner i stjernehoben Messier 67. Hoben er nogenlunde af samme alder som Solen, og det er almindeligt antaget, at Solsystemet opstod i et lignende tæt stjernemiljø. Forskerne er fra Chile, Brazilien og Europa, og holdet ledes af Roberto Saglia fra Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, in Garching, Tyskland og Luca Pasquini fra ESO

Ud over HARPS har holdet brugt andre instrumenter for at finde tegnene på kæmpeplaneter i kortperiodiske baner om deres respektive stjerner. Når en tung planet kredser tæt om en stjerne, får den stjernen til at vrikke en ganske lille smule i dens position på himlen, og det er det, forskerne leder efter. Sådan nære og tunge planeter er der fundet tre af i stjernehoben, og desuden er der tegn på adskilligt flere planeter.

En varm gaskæmpe vejer fra en tredjedel af Jupiters masse og opefter. De tunge planeter bliver meget varme, fordi de er tæt på deres moderstjerne, og derfor kaldes de varme gaskæmper. Afstanden kan beregnes ud fra omløbstiden; altså planeternes 'år'. I disse tilfælde er omløbstiden mindre end ti døgn. Til forskel bruger Jupiter, som er meget koldere end Jorden, omkring 12 år på sit omløb om Solen, fordi den er længere væk.

"Vi vil gerne bruge en åben stjernehob som denne her som det 'laboratorium', hvor vi udforsker exoplaneternes egenskaber, og hvor vi afprøver vore teorier om planetdannelse,I denne stjernehob har vi ikke blot mange stjerner, som kan have planeter, men stjernerne ligger også stadig relativt tæt på hinanden, ligesom de gjorde, da planeterne blev dannet." forklarer Roberto Saglia

I undersøgelsen fandt forskerne ud af, at varme gaskæmper er mere almindelige i hoben Messier 67 end det er tilfældet for stjerner, som ikke befinder sig i hobe. "Det er et virkeligt slående resultat," fortæller Anna Brucalassi, som har udført analysearbejdet. "De nye resultater betyder, at der er varme gaskæmper omkring cirka 5% af de Messier 67-stjerner, som vi har studeret. Det er meget mere end der er fundet i lignende studier af stjerner, som ikke er indeholdt i hobe - her er tallet nærmere 1%."

Det er yderst usandsynligt, at disse specielle kæmpeplaneter er dannet der, hvor vi nu finder dem, mener astronomerne. Forholdene så tæt ved moderstjernerne har ikke til at begynde med været tilpas til dannelsen af jupiterlignende planeter. Den fremherskende mening er, at de er dannet en del længere ude, ligesom det formentlig har været tilfældet med Jupiter, og så er de senere drevet længere indad mod stjernen. Det, som en gang var fjerne og kolde kæmpeplaneter er nu en hel del varmere. Spørgsmålet er så: hvad har fået dem til at vandre indad mod stjernen?

Der er flere mulige svar på det spørgsmål, men forfatterne til denne artikel konkluderer, at det med størst sandsynlighed er sket på grund af nære passager af nabostjernerne, eller endda ved tætte møder med nabostjernernes planeter. Forfatterne mener, at de nære omgivelser omkring et planetsystem kan have stor betydning for, hvordan systemet udvikler sig.

I en hob som Messier 67, hvor stjernerne er meget tættere på hinanden end gennemsnittet, vil sådan nogen passager være mere almindelige, og det kunne forklare, hvorfor man finder flere varme gaskæmper i den hob.

Den anden hovedforfatter Luca Pasquini fra ESO giver et tilbageblik over den senere tids forbløffende fremskridt i studierne af planeter i stjernehobe: "Få få år siden havde vi overhovedet ikke fundet nogen varme gaskæmper i åbne hobe. På bare tre år er billedet skiftet fra et totalt fravær til nu, hvor vi ser et overskud!"

Kilde: ESO