Der har været nogen "kritik" af opdagelsen af to nye planeter om Gliese581, hvoraf den ene skulle være  jordlig. Men kritikken går ikke på at selve opdagelsen er usikker eller at opdagerne har fusket, men kun at der er en usikkerhed som pressen ikke omtaler.

Da vi jo gerne vil være lidt bedre end pressen, vil vi lige redegøre for kritikkens baggrund.

Forfatterne skriver selv om om usikkerhederne i forbindelse med opdagelsen og bestemmelserne af bane-elementerne:"..as a result of our previous year’s introspection, we discovered that the process by which we derive our stellar template spectra was introducing a small component of additional uncertainty that added about 17% to our mean internal uncertainties." 

Bestemmelsen af bane-elementerne handler ikke kun om at karakterisere planeten, når den først er konstateret. For selve bestemmelsen af planetens eksistens afhænger jo af at man har fundet en masse i et kredsløb der matcher de fundne afvigelser fra stjernens ideelle perioder.

Eftersom fundet falder indenfor en 95% sikkerhed og der er tilføjet 16% til bestemmelsen, betyder det at 5% usikkerheden er forøget med 17% af de 5%, så den endelige usikkerhed er godt 6%, hvilket ikke er statistisk sikkert nok til entydigt at sige der ér en planet.

Grunden til at man involverer statistiks i sådanne beregninger, er at man skal være sikker på at de statistiske usikkerheder i de mange målinger, der ligger til grund for analysen udjævner hinanden.

Fundet er dels bestemt ud fra lysvariationer, men også på baggrund af doppler målinger af stjernens spektrum. Men da forskellige typer stjerner har forskellige spektre, giver metoderne lidt forskellig usiikerheder, afhængigt af hvilken type stjerne det er. Så de fortsætter: "This process works quite well for G and K stars, but it is prone to extra noise when applied to heavily line-blanketed M dwarf spectra. We have included this in our present reported uncertainties for GJ 581, and are working on improvements to the template deconvolution process."

Det er altså en ret sikker bestemmelse af planeten de har gjort, men  vil altså arbejde videre på at reducere usikkerheden.

Se original-artiklen på arXiv