Exoplameten K2-132b
Siden opdagelsen af de første exoplaneter, nhar man undret sig over de enorme gasplaneter man har fundet: Langt større end forventet. I begyndelsen estimerede man deres masser ved at antage at de havde samme massefylde som Jupiter, men det gav umaturligt tunge planeter.

En mulighed kunne være at gasplanetertæt på moderstjernen bliver pustet op af varmen fra stjernen og dermed får en lettere massefylde. Astronomer fra Hawaii University søgte derfor efter 2 identiske exoplaneter om forskellige stjerner. Og det lykkedes; 2 varme Jupiters på 1,3x Jupiters masse, begge med en omlæbstid på 9dage. På baggrund af data fra de 2 tvillinge planeter kunne de beregne varme modtagelse/afgivelse og fandt at stjernen om den større røde stjerne ganske rigtigt modtog mere varme og dermed pustede sig op og blev lettere. Ikke så meget som forventet, men mere.
Det er ikke helt nok til at bevise årsagssammenhængen, men det er nok til at udelukke nogle af de andre foreslåede teorier.
Se "..Twin Planets Could Solve Puffy Planet Mystery" fra Hawaii University