En undersøgelse og modellering af planet-systemer viser en sammenhæng mellem en tæt støvskive og antallet af planeter. Dermed konkluderes det også at Solsystemet kun havde 25% chance for at falde ud som det gjorde.

De store gasplaneter  skaber altid røre og instabilitet om sig når de dannes. Og de hidtidige fund af exoplaneter viser, at gas-kæmpe exoplaneter dels er mere regelen end undtagelsen, og dels typisk er væsentligt større end vores største planet Jupiter.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de kendte stjernedannelses-modeller, hvor man på baggrund af data om kendte exoplanetsystemer har modelleret planetsystem dannelserne. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge i hvor stort omfang de store planeter ødelægger- eller hindrer dannelsen af klippe-planeter.

Og de finder en klar sammenhæng mellem tilstedeværelsen af tætte støvskiver og succes-raten for de indre planeter. For når der ikke er tætte støvskiver, kommer de store gasplaneter til at dominere billedet og skabe så meget ustabilitet at de beboelige planeter bliver forhindret i at dannes eller ødelagt. De store gasplaneter dannes typisk udenfor "frostgrænsen", som i vores solsystems tilfælde er 2,7AU eller lige udenfor asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter

Undersøgelsen tager også et kig på Solsystemet

Solsystemet

Og solsystemet er ret usædvanligt, fordi Jupiter ligger så langt ude og ikke er større end den er. Det har gjort det muligt for de små indre klippeplaneter at dannes. Hvis Jupiter havde ligget meget tættere på og/eller var større, ville den have forhindret det indre solsystem. Sandsynligheden for at solsystemet endte som det gjorde var kun 25% siger forskerne bag undersøgelsen

LÆS MERE på arXiv