Exoplaneter

Den smeltede exoplanet 55Cancri
Den smeltede exoplanet 55Cancri
Exoplaneten '55 Cancri e' er en såkaldt 'Superjord'; En fast planet som kun er dobbelt sås tor som Jorden, men vejer 8x så meget. Men den kredser meget tættere om sin moderstjerne og med en dagtemperatur på 2500'C og nattemperatur på 1100'C, er den så varm at klipper smelter. Og eftersom dens rotation er låst mod moderstjernen, (ligesom Månen mod Jorden), betyder det at den permanente dag-side består af flydende lava, mens natsiden er dækket af en fast skorpe.

Da 55Cancri e blev opdaget i 2010, vakte den opmærksomhed, fordi man mente den kunne have vand på sig og dermed være beboelig, men det er vist nu helt udelukket.

Læs 'Map of rocky exoplanet reveals a lava world ' på Cambridge University, UK
Den protoplanetariske skive om HL Tauri
Den protoplanetariske skive om HL Tauri
Observationer af den protoplanetariske støvskive om stjernen HR Tauri, har afsløret en klump støv og gas, som er en planet der er ved at klumpe sig sammen om stjernen. "Klumpen ligner en 'planetarisk embryo' som vil samle sig til et rigtigt planetarisk legeme i løbet af de næste par millioner år siger Thomas Henning som leder forskningsholdet.

Men fundet har også en større betydning, for de nuværende planetdannelses-modeller antager en homogen protoplanetarisk skive om stjernen, som klumper sig sammen i små bidder - en proces som tager 10 mio år om at danne planeter. Dermed kan stråling fra stjernen alt for let sprede skyen og stoppe planetdannelsen. Men klumpen hér vil kunne danne planeter meget hurtigere og dermed reducere risikoen for obstruktion af planetdannelsen, som stemmer dårligt med overens med de mange observerede exoplaneter. Fundet kan føre til en revision af den nuværende planetdannelsesmodel.

Kilde: Max Planck Society
Den stærkt excentriske exoplanet HD 20782
Den stærkt excentriske exoplanet HD 20782
Astronomer fra San Fransisco har fundet en exoplanet om stjernen HD 20782, som har en usædvanligt excentrisk bane; Dvs. at dens bane er meget langstrakt elliptisk, med en bane der minder mere om en komets bane. Dens elliptiske bane har en excentricitet på 0,96, så afstanden varierer mellem 0,06 og 2,5AU (Jordens afstand fra Solen)

Kilde: 'Most eccentric planet known flashes astronomers with reflected light'<7a> fra SF University
Gas-exoplanet
Gas-exoplanet
En 5år lang observationskampagne af 166 store store stjerner har afsløret 4 kæmpe gas-exoplaneter om 4 af stjernerne - HIP8541, HIP74890, HIP84056 og HIP95124. Planeterne varierer mellem 2,4x og 5,5x Jupiters masse (M jup) og har omløbstider på 2-4 Jord-år. De udviser alle periodiske udsving med en amplitude på 50 to 100 ms−1, som indikerer at der er flere planeter i systemerne.
Fundet er interessant, fordi man hidtil har fundet en klar overvægt af planeter om mindre stjerner, som kan skyldes at planeter om store stjerner er sværere at finde.
HIP8541b: 5,5x M jup. Stjernen vejer 1 M sol, men er 8x større end Solen.
HIP74890b:2,4x M jup. Dens stjerne vejer 1,7 M sol og 5x større
HIP84056b: 2,6x M jup. Stjernen er 5,7x større end Solen
HIP95124b:2,9x M jup om en stjerne der er 5,8x Solens størrelse

Se 'Four new planets around giant stars and the mass-metallicity correlation of planet-hosting stars' på arXiv
Varm Jupiter exoplanetExoplaneten 2M1207b blev opdaget i 2006 og var den første exoplanet man har set direkte. 2M1207b er en Super-Jupiter som ligger ret langt - 5mia km - fra dens moderstjerne, som er en lille brun dværg. Dermed er stjernen kun 5x tungere end planeten!
2M1207b er kun 10 mio år gammel og dermed stadig meget varm (1200-1400C); Det er så varmt at det regner med flydende glas højt i dens atmosfære og med flydende jern længere nede!
Dermed er det et lidt usædvanligt par, fordi de næsten er et forfejlet dobbeltstjerne-par. Planeten kunne også umiddelbart ligne en Varm-Jupiter, men vil med tiden køle ned og blive en mere almindelig super-Jupiter exoplanet.

Dens rotation er målt til ca. 10timer, som er det samme som Jupiters døgn.

Kilde: NASA's 'Planetquest'