Exoplaneter

Exoplanet
Exoplanet om en G-stjerne
Astronomer har fundet en neptun-størrelse exoplanet på 18,3 Jordmasser. Neptun er jo en tæt "lille" gaspanet, men EPIC212521166 b som den nye exoplanet hedder, har en massefylde på 5.7 g/cm3 - dvs tungere end Jorden. Dermed er det helt sikkert en klippeplanet, men en af de største man hidtil har fundet. Men den kan ike være helt af metal opg klpper, for så ville den være tungere. Dens overflade må derfor være dækket af et tyndt lag vand, is og/eller H/He, mens man har beregnet at dens kerne må bestå af 70% ensatiter og 30% jern.

Normalt er planeter af den størrelse gasplaneter. Så astronomerne mener den må være dannet efter kollisioner mellem flere faste planeter.

Kilde: EPIC212521166 b: a Neptune-mass planet with Earth-like density på arXiv
Exoplanet-system som Kepler 233
Exoplanet-system som Kepler 233
Efter at have fundet flere hundrede exoplanetsystemer - dvs stjerner med flere planeter om sig - har man fundet flere hvor planeterne ligger så tæt at der opstår orbitale resonanser mellem dem. Men i Kepler 233 systemet hvor der er 4 mindre planeter, synes de alle at være i resonans med hinanden; De 2 inderste planter er låst i et 4:3 resonansforhold, Den anden + tredie i et 3:2 forhold og den tredie og fjerde i et 4:3 forhold.

Orbitale ressonancer opstår, når måner eller planeters rotationshastighed har et ligefremt proportionsforhold mellem sig, så deres påvirkning af hinanden forstærkes på samme måde som rytmen, når man skubber en gynge kan forstærke gyngeriet.

De fleste af Kepler 233's indre planeter er små gaskæmper af Neptunklassen, som er nogle af de mest almindelige exoplaneter man har fundet. I Keppler 233's tilfælde har de fundet en balance mellem sig med stabile baner. Men i hvis der har været en lignende indre Neptun i solsystemet, kan en lignende resonans have smidt den ud i det ydre solsystem.

'Quartet of exoplanets locked in complex dance'
1284 nye exoplaneter identificeret på een gang!
1284 nye exoplaneter identificeret på een gang!
Kepler planetjæger rumteleskopet som allerede har opdaget tusinde exoplaneter, har skabt en enorm datamængde over stjerner som kan rumme tegn på at der er planeter. Ved at bruge en statistisk metode på data over 4302 mulige kandidater, er det lykkedes at dokumentere at de 1284 anomalier er exoplaneter. Derudover har 1327 andre af dem sandsynligvis planeter om sig, mens kun de resterende 707 har andre årsager.

Og 505 af de 1284 er muligvis Jordlignende exoplaneter!!

'NASA's Kepler Mission Announces Largest Collection of Planets Ever Discovered ' fra NASA
Læs hele artiklen på 1284 NEWLY VALIDATED PLANETS AND 428 LIKELY FALSE POSITIVES på Princeton University
Se listen over exoplaneter på Caltech

Der er opdaget 3 planeter i kredsløb om en lille kold dværgstjerne kun 40 lysår fra Jorden. Planeterne har nogenlunde samme størrelse og temperaturer som Venus og Jorden, så indtil nu er det de bedste kandidater til beboelige exoplaneter. Der er ikke før opdaget planeter ved en så lille og svagtlysende stjerne. De er fundet med TRAPPIST teleskopet på ESO's Observatorium i Chile.

LÆS artiklen her

En ensom exoplanet eller brun dværg
En ensom exoplanet eller brun dværg
Siden man i 2011 havde fundet flere ensomme exoplaneter uden moderstjerne, og kunne konstatere at der nok var millioner af den slags frie exoplaneter i Mælkevejen, har man savnet en forklaring på hvor de kom fra: Er de født ensomme, eller smidt ud hjemmefra?
Men en nyopdaget ensom exoplanet kaldet WISEA J114724.10-204021.3 er afsløret:; Den stammer nemlig far TW Hydrae-hoben, som er en lille gruppe af kun 10 mio. år gamle stjerner. Og da planetdannelser normalt tager 10 mio. år, og endnu længere tid at blive "smidt ud", må WISE J114724 være dannet alene i rummet som en forfejlet brun dværg, som igen er en forfejlet stjerne...

Kilde: 'Lone Planetary-Mass Object Found in Family of Stars' fra NASA/JPL