Et nyt NASA-NSF planetjæger-instrument kaldet NEID er blevet monteret på Kitt peaks 3,5meter WIYN teleskop i det sydlige Arizona. NEID (forkortelse for NN-EXPLORE Exoplanet Investigations) er en doppler spektrograf, som skal kunne måle exoplaneters typisk finder man exoplanter ved enten at måle hvordan de formørker deres moderstjerne, eller hvordan de får moderstjernen til at vrikke en lille smule, når stjernen og planeterne kredser om deres fælles tyngdepunkt.
Så ved at måle stjernens dopplerforskydnig når den på den måde vrikker, kan man måle planeternes masse. Hidtidige dopplermåinger har kunnet registrere hastighedsvariationer ned til 1 m/s, men NEID vil kunne måle det 4x så nøjagtigt; Dermed vil man kunne registrere selv små jordstørrelse planeters masse, måle deres år meget præcist og bekræfte andre teleskopers fund skriver NASA/JPL