exoplanet-systemer
Planeters flydende kerner er med til at holde planeterne varme, men med tiden afkøles planetkerner og reducererdermedchacnesfor liv. Undersøgelser fra Washington university viser i midlertidigt at planeter med nabolaneter afkøles langsommere pga tidevandskræfter, hvilket forøger chanchen for at finde liv eller beboelige planeter

Kilde: Washington university