Ionispfæren på Jordens dagsidenOxygen er kernen i livet på Jorden, hvor atmosfæren består af 21% O2 molekyler. Men Oxygen er meget polært og reagerer derfor med næsten alt det kan komme i nærheden af. Jordens Oxygen er derfor en konstant balance mellem plantelivets fotosyntese's O2 produktion og O2's nedbrydning i atmosfæren. Da der ikke er ret mange andre kendte kemiske processer som producerer O2 molekyler har O2 derfor i et århundrede været betragtet som et primært tegn på liv. Men med fund af Methan og svovlbrinter på andre planeter/måner, har der været sat spørgsmålstegn ved om det nu var en ret god metode.

Forskere fra Boston University har derfor studeret og simuleret forskellige Oxygen kilder og -kredsløb, samt forekomsten af O2 i en atmosfære. Men O2 kan være svært at skelne i en atmosfære. Til gengæld mener de at Oxygen ioner i den øverste atmosfære - ionosfære - er en ret unikt fingeraftryk efter større mængder O2. "Fjern planeterne og Oxygenen forsvinder" siger de i pressemeddelelsen fra Boston University