Analyser af den hvide dværgstjerne GD61 viser spor af mange forskellige planetariske materialer, der viser at den er i færd med at ødelægge eller spise et vandholdigt planetarisk legeme af planet-størrelse

Tidligere analyser af GD61 fra 2008 viste allerede disse tungere grundstoffer i fotosfæren som er den synlige overflade på dværg-stjernen. De tungere grundstoffer man fandt dengang omfattede hydrogen (brint), oxygen (ilt), magnesium, silicium, jern og calcium. Nu kan Oxygen også stamme fra jernforbindelser, så det kunne komme fra fordampede sten/metal klumper. Derfor var den oprindelige konklusion at det nok var asteroider den havde "spist".

Men den nye analyse viser at der er mere oxygen i forhold til metaller til at det kan være forklaringen. Det- eller de legemer den har "spist" må altså have indeholdt vand og klipper. Eftersom mængderne er for store til at det kan stamme fra en eller et par kometer, er den mest sandsynlige forklaring altså at den har "spist" et planetarisk legeme, som en is- eller vand planet konkluderer forskerne

Kilde: arXiv