Exoplaneten K-18b Man mener at exoplaneten K2-18b, som ligger 124 lysår fra jorden, mere ligner en "mini-Neptun", end en "super-Jord", selvom den har en fast kerne, fordi den også har tyk kappe af en hydrogen-rig atmosfære om sig. Den skabte imidlertidigt betydelig opmærksomhed i efteråret 2019, da man fandt vanddampe i dens atmosfære.
Så er spørgsmålet; Kan en sådan mini gasplanet huse liv, eller er det atmosfæriske tryk for stort, i den dybde hvor der kan være flydende vand?

Derfor har forskere fra Cambridge University regnet på hvor tyk hydrogen-kappen om K2-18b må være, for at forklare observationerne, og hvor stort trykket kan være ved en eventuel hav-overflade.

Som alle andre observationer er der usikkerheder forbundet med målingerne af K2-18b. Så ifølge deres beregninger, må hydrogenkappen omfatte et sted mellem 0,000001% og op til 6% af K2-18b's samlede masse. Dermed vil trykket ved havoverfladen i de fleste af deres scenarier, være sammenligneligt med trykket i Jordens have skriver de på Cambridge University.

Det betyder at man faktisk kan begynde at udvide søgefeltet af beboelige planeter til også at omfatte små gasplaneter!
Så begynder Starwars scenen med de 2 sole også pludseligt at virke ordinær ...