Trappist 1 planetsystemet
Studier af Trappist 1 planetsystemet 39lysår herfra med Hubble rumteleskopet afslører for første gang direkte observationer af vand på planeter om andre stjerner.
De nye observationer med Hubble viser tydelige hydrogen-dampe omkring flere af Trappist 1 planeterne, inklusive 3 i biozonen. Når vandholdige atmosfærer som vores egen udsættes for hård UV stråling, brydes vandet op i en proces kaldet photodissociation, som efterlader de løsrevne brintatomer, og det er dem Hubble har fundet. Hidtidige "fund" af vandholde exoplaneter, har været baseret på deres massefylde; Tunge exoplaneter med massefylden 5 er ren klippe, mens store lettere planeter med massefylde omkring 1 er gasplaneter.. Men dem med massefylde omkring 3 må være klippeplaneter med vand og/eller atmosfære. Trappist 1 systemet er unikt, fordi man har fundet hele 7 mindre planeter tæt om stjernen, som dermed alle ligger i- eller tæt på den.

Trappist 1 er i forvejen det mest lovende exoplanetsystem vi kender og det er ikke blevet spor mindre interessant af de nye fund.
Kilde: Hubble delivers first hints of possible water content of TRAPPIST-1 planets