Print
Parent Category: Astronomi
Category: Exoplaneter
Exoplanet
Exoplanet om en G-stjerne
Astronomer har fundet en neptun-størrelse exoplanet på 18,3 Jordmasser. Neptun er jo en tæt "lille" gaspanet, men EPIC212521166 b som den nye exoplanet hedder, har en massefylde på 5.7 g/cm3 - dvs tungere end Jorden. Dermed er det helt sikkert en klippeplanet, men en af de største man hidtil har fundet. Men den kan ike være helt af metal opg klpper, for så ville den være tungere. Dens overflade må derfor være dækket af et tyndt lag vand, is og/eller H/He, mens man har beregnet at dens kerne må bestå af 70% ensatiter og 30% jern.

Normalt er planeter af den størrelse gasplaneter. Så astronomerne mener den må være dannet efter kollisioner mellem flere faste planeter.

Kilde: EPIC212521166 b: a Neptune-mass planet with Earth-like density på arXiv