Frit svævende jupiter-klasse exoplanet

En undersøgelse har afsløret 10 fritsvævende jupiter-klasse planeter i det interstellare rum

Exoplaneter er svære at se, når de kun lyser svagt og overskinnes af deres moderstjerner. Men de lyser endnu svagere når de svæver frit mellem stjernerne - til gengæld overskinnes de ikke af nogen nærliggende moderstjerne.

Forskellen på en stjerne, et sub-stellart legeme  oig en planet er størrelsen. Så når der kan dannes brune dværg-stjerner ud af stjernedannende gasskyer, må der også kunnes dannes planeter der, som en slags mislykkede stjerner, eller de kan løsrives fra deres oprindelige planetsystem

Så fundene af så mange frie planeter i et smalt bæltte i Mælkevejens plan, anyder at de nok er mere almindelige end man umiddelbart ville tro.

Kilde: NASA/JPL