Exoplaneter

Kilde: ESA
Det er lykkedes ESO at observere exoplaneten HR8799e direkte ved hjælp af optisk interferometri. Det afslører en kompleks sammensat atmosfære med skyer af jern og silikater, som hvirvler i en storm, som dækker hele planeten.
Exoplaneten  HR8799e
De nye resultater blev offentliggjort idag i en kort artikel fra GRAVITY Collaboration i tidsskriftet Astronomy and Astrophysics. Forskergruppen præsenterer observationer baseret på optisk interferometri af exoplaneten HR8799e. Exoplaneten blev opdaget i 2010 og den kredser om en ung hovedserie-stjerne, 129 lysår fra Jorden, i retning af stjernebilledet Pegasus.

Det er nødvendigt med et instrument med meget høj opløsningsevne og følsomhed, for at kunne nå frem til dagens resultater for HR8799e. GRAVITY bruger de fire unit-teleskoper ved ESOs VLT, der kobles sammen til at fungere som ét stort teleskop - en teknik, som kaldes interferometry. Det har gjort det muligt at adskille indfange lyset fra HR8799e's atmosfære fra stjernens skarpere lys.

HR8799 er en ‘super-Jupiter’; en klode, som ikke ligner nogen af dem, vi kender fra vores eget Solsystem. Den er tungere og meget yngre end nogen af de planeter, som kredser om Solen. Bare 30 millioner år gammel, kan denne babyplanet fortælle forskerne noget om planetdannelse og planetsystemers opståen. Exoplaneten er i øvrigt ret så ugæstfri: der er energi tilovers fra dens dannelse, og der er en voldsom drivhuseffekt, så temperaturen på HR8799e er omkring 1 000°C.


Det er første gang optisk interferometri er blevet brugt til at undersøge detaljer ved en exoplanet, og den nye teknik har givet et yderst detaljeret spectrum i en kvalitet, som ikke tidligere er set - det er ti gange bedre end, hvad der tidligere er opnået. Forskerholdets målinger har afsløret, hvad HR8799es atmosfære består af - og det var noget overraskende.

"Vores analyser viser, at HR8799e har en atmosfære med meget mere kulilte end methan, og det er ikke noget, man ville forvente i en situation med kemisk ligevægt," forklarer lederen af forskerholdet Sylvestre Lacour fra CNRS ved Observatoire de Paris "Den bedste måde, hvorpå vi kan forklare det her overraskende resultat er, at der må være kraftige lodretgående vinde i atmosfæren, som forhindrer kulilten i at reagere med hydrogen og danne methan."

Forskerne opdagede tillige, at atmosfæren indeholder skyer af jern- og silikatstøv. Sammenholdt med overskuddet af kulilte, antyder det også, at atmosfæren omkring HR8799e gemmer på en enorm og meget voldsom storm.

Lacour forklarer: "Vore observationer tyder på en klode af gasarter, som får sin energi fra det indre i form af termisk stråling, som gennemtrænger de hvirvlende mørke skyer, Det er konvektionsstrømninger, som transporterer skyerne af silikater og jernpartikler. De brydes så op, og regner ned imod exoplanetens indre. Det giver os et billede af en dynamisk atmosfære omkring en kæmpe exoplanet under dannelse, og hvor der foregår komplekse fysiske og kemiske processer."
Jordlignende exoplanet tæt på stjerne
Astronomer har fundet en exoplanet kun 30% større end Jorden og kun 50lysår fra Jorden. Desværre kredser den meget tæt om sin moderstjerne - en lille dværgstjerne - med et døgn på kun 11 timer!

Hvis planeten er dannet så tæt på moderstjernen, er dens atmosfære sandsynligvis blæst væk i stjernens unge år, men hvis den aligevel har en atmosfære, er den tæt nok på os, til at vi vil kunne se- og måle dens sammensætning, skriver Harvard

Aarhusianske forskere har fundet en Saturn-lignende exoplanet. Fundet bblev gjort med det amerikanske TESS rumteleskop og studeret nærmere med det danskeledede SONG teleskop (Stellar Observations Network Group) på de Kanariske øer,
Planeten som er døbt TOI-197.01, er 60x tungere end Jorden, men har en massetæthed der kun er 1/15 af Jordens.
Jeg har i mit arbejde med TOI-197 brugt nogle teoretiske modeller, som jeg sammenligner med den lyskurve, vi har fra TESS og på den måde, kan jeg bestemme nogle af de fysiske parametre for planeten." siger Emil Knudstrup, Disse sammenligninger har gjort dte muligt at lave en meget præcis karakteristik af TOI-197.01, som dermed er den bedst beskrevne exoplanet af den type, skriver Århus Universitet. Selve artiklen kan kan ses på arXiv
Dobbeltstjerneparret og dens protoplanetare støvskiveNormalt starter planetdannelser med en støvskive som roterer med stjernens ækvatoriale rotation. Men kan der findes planetsystemer som roterer andre veje?
I teorien er de mulige, men mest sandsynlige om dobbeltstjerner.

Nu er det endelig lykkedes at finde en tyk støvskive om et tæt dobbeltstjerne-par, som roterer vinkelret på stjernernes egen rotation. Den unge støvsky er også ved at samle større granulater, så den ser ud til at være i færd med at danne planeter. Dermed er en teoretisk abstraktion nu pludselig blevet noget der rent faktisk findes.

Himlen ser meget anderledes ud end vi er vant til fra en planet i sådan et system; Udover at den tætte støvsky ville danne et bånd hele vejen rundt, lidt på samme måde som man ser Mælkevejens plan, så vil de 2 stjerner også se ud til at bevæge sig ind og ud af dette bånd. Og da dobbeltstjerneparret desuden omkredses af 2 andre stjerner længere ude, vil der ikke bare være 2 men hele 4 stjerner på himlen skriver University of Warvick!
Planeten  ogle-2012-blg-0950lb sammenlignet med Saturn og Neptun Den nyopdagede exoplanet OGLE-2012-BLG-0950Lb som ligger lige uden for "Snelinien" (langt nok væk fra stjernen til at vand vil fryse til is) og som har en størrelse mellem Neptun og Saturn var en overraskelse; For Ifølge teorierne om planetdannelser, skulle mellemstore gasplaneter være sjældne og især så forholdsvist tæt på moderstjernen. Det man kalder "The intermediate giant planet mass gap". Fundet blev gjort ved en metode kaldet 'Micro-lensing' som er en gravitionel linse hvor en enkelt foranliggende stjerne forstørrer billedet fra en bagvedliggende stjerne ellerexoplanet.

Men tilfældigvis var et team astronomer lige blevet færdig med en statistisk analyse af de over 5.000 kendte exoplaneter, som viste at de mellemstore gasplaneter faktisk ikke er så sjældne endda; "Vi var lige ved at afslutte analysen da massemålingen af OGLE-2012- BLG-0950Lb kom ind og den bekræftede vores tolkning af de statistiske data" siger Daisuke Suzuki fra Japan's Institute of Space and Astronautical Science.

Problemet er nemlig at mindre gasplaneter langt ude er svære at opdage med de fleste teknikker, fordi de hver skygger eller rokker ret meget ved moderstjerne. Dermed kan de idag næsten kun opdages ved gravitionelle mikrolinser og dermed bliver de bare svære at finde og ikke nødvendigvis sjældne skriver Keck observatoriet Se WFIRST Exoplanet Mass-measurement Method Finds a Planetary Mass of 39 ± 8 M ⊕ for OGLE-2012-BLG-0950Lb,Astronomical Journal og Microlensing Results Challenge the Core Accretion Runaway Growth Scenario for Gas Giants, Astrophysical Journal