Vinde og temperaturer på exoplanet
Vinde og temperaturer på exoplanet
Analyser og modeller af temperaturer på exoplanter (som kan måles med IR-målinger), viser at nogle exoplaneter mangler evnen til at fordele temperatuirerne. Det har belgiske astronomer analyseret, og fundet at atmosfæren evne til at fordele temperaturen afhænger af vindende, og at dette "air-conditioning system" afhænger af om overfladen er ru: På planeter med en hel glat overflade vil der nemlig være meget ringe varmefordeling mellem nat- og dagsiden, så¨dagtemperaturerne let kan blive meget varme.

Kilde: KU Leuven