Exoplanet-system som Kepler 233
Exoplanet-system som Kepler 233
Efter at have fundet flere hundrede exoplanetsystemer - dvs stjerner med flere planeter om sig - har man fundet flere hvor planeterne ligger så tæt at der opstår orbitale resonanser mellem dem. Men i Kepler 233 systemet hvor der er 4 mindre planeter, synes de alle at være i resonans med hinanden; De 2 inderste planter er låst i et 4:3 resonansforhold, Den anden + tredie i et 3:2 forhold og den tredie og fjerde i et 4:3 forhold.

Orbitale ressonancer opstår, når måner eller planeters rotationshastighed har et ligefremt proportionsforhold mellem sig, så deres påvirkning af hinanden forstærkes på samme måde som rytmen, når man skubber en gynge kan forstærke gyngeriet.

De fleste af Kepler 233's indre planeter er små gaskæmper af Neptunklassen, som er nogle af de mest almindelige exoplaneter man har fundet. I Keppler 233's tilfælde har de fundet en balance mellem sig med stabile baner. Men i hvis der har været en lignende indre Neptun i solsystemet, kan en lignende resonans have smidt den ud i det ydre solsystem.

'Quartet of exoplanets locked in complex dance'