"Gemini Planetary Imager" (GPI) er et instrument der er specielt designet til at adskille stjerner og planeters spektrum direkte. En forskningsgruppe skal nu scanne de 500 nærmeste stjerner for planeter med GPI'en.

Alle hidtidige observationer af exoplaneter, er sket ved at studere lyset fra moderstjerne, for at se om det enten "vrikker" pga. planeterne rotation, eller om små variationer i  lyskurven afslører planeter der bevæger sig ind foran eller bagved stjernen. og derved forøger eller reducerer den samlede lysmængde.

en GPI er fundamentalt anderledes; Den studerer lyset direkte, så man kan se om der er molekyler som normalt ikke vil være i stjerner og som dermed stammer fra noget omkring stjernen. Den metode har man også hyppigt brugt til at studere fundne exoplaneter med, men ikke til at søge efter dem.

Dermed håber man at kunne få et langt mere statistisk tal på hvor udbredt exoplaneter egentligt er.

GPI'en forventes at kunne finde alle exoplaneter om de studerede stjerner, som ligger 5-50 AU (0,75 - 7m5 mia. km) fra deres moderstjerner. De regner med på den måde at kunne finde 50 nye exoplaneter.

Kilde: Lawrence Livermore National Laboratory