Dobbeltstjerneparret og dens protoplanetare støvskiveNormalt starter planetdannelser med en støvskive som roterer med stjernens ækvatoriale rotation. Men kan der findes planetsystemer som roterer andre veje?
I teorien er de mulige, men mest sandsynlige om dobbeltstjerner.

Nu er det endelig lykkedes at finde en tyk støvskive om et tæt dobbeltstjerne-par, som roterer vinkelret på stjernernes egen rotation. Den unge støvsky er også ved at samle større granulater, så den ser ud til at være i færd med at danne planeter. Dermed er en teoretisk abstraktion nu pludselig blevet noget der rent faktisk findes.

Himlen ser meget anderledes ud end vi er vant til fra en planet i sådan et system; Udover at den tætte støvsky ville danne et bånd hele vejen rundt, lidt på samme måde som man ser Mælkevejens plan, så vil de 2 stjerner også se ud til at bevæge sig ind og ud af dette bånd. Og da dobbeltstjerneparret desuden omkredses af 2 andre stjerner længere ude, vil der ikke bare være 2 men hele 4 stjerner på himlen skriver University of Warvick!