Print
Parent Category: Astronomi
Category: Exoplaneter

Planeter formodes at dannes i proto-planetare skyer, ved at klumpe sammen. Men en ny bane-analyse viser at dobbelte asteroider der kredser om hinanden i en bane om stjernen, er langt mere effektiv til at "pløje" nyt materiale sammen og dermed vokse til planeter

Når en stjerne dannes og den har samlet et protoplanetarisk støvsky omkring sig, er der ifølge de nuværende planet-dannelsesmodeller 3 processer der spiller ind, for at danne planeterne. I de første to processer klumper planet-materialerne sammen i baner tættere om stjernen. Den primære proces er samspil mellem klumper, der - når de er nær hinanden - påvirker hinandens baner, så de begynder at klumpe sammen.

I den sidste fase af på planetdannelserne mener man at disse planet-stumper begynder at klumpe sammen, og fejer støv og gasser op fra deres baner. Denne proces beregnes normalt statistisk ved at beregne mange legemers baner og se hvordan de klumper sammen

Men i en ny undersøgelse har en forsker påvist at man overser en ting: At dobbeltsystemer der kredser om hinanden er langt mere effektive til at samle støv og andre småsten op i deres bane end enkelte klumper er.

For 2 klumper der kredser om hinanden beskriver en sinus-bevægelse om deres fælles tyngdepunkt, og kan på den måde skovle et langt større område fri for småsten og støv, end et enkelt kan.

Vi kender også mange eksempler på dobbelt-asteroider i vores eget indre asteroide-bælte, så vi ved at de eksisterer, og de burde dermed spille en meget væsentlig rolle for hvordan planeterne dannes i et nyt planetsystem

Kilde: Harvard Smithsonian