Kepler-missionen offentliggør nu de første 4 måneders observationer; I disse data er der fundet over 1200 mulige planeter af vidt forskellig karakter.

En af dem er Kepler-11 som er et planetsystem med ikke mindre end 6 planeter. Dansk forsker fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet deltager i forskningen med at analysere data om planeterne. Resultaterne er offentliggjort i tidsskrifterne Nature og The Astrophysical Journal.

Planeter uden for vores solsystem kaldes exo-planeter. Observationer af exo-planeter med Kepler satellitten sker ved at måle en stjernes lyskurve. Når en planet bevæger sig ind foran stjernen, sker der et lille fald i lysstyrken. Hvis det lille dyk i lysstyrken sker regelmæssigt, kan der være tale om en planet, der kredser om stjernen og formørker dens lys. Men den opklaring kræver yderligere observationer.

"Det næste vi gør, er at observere stjernen fra Jorden, hvor man kan studere dens lysspektre, det vil sige farveskala. På den måde kan vi finde ud af, hvilken type stjerne det er, og man kan finde hastigheden af planetens bane om stjernen, hvis det er muligt" fortæller astrofysiker Lars Buchhave, Niels Bohr Institutet. Han har studeret lysspektrene fra en del af stjernerne fra det Nordisk Optiske Teleskop på De Kanariske Øer i Spanien.

På grund af den enorme mænge nye mulige planeter, der er fundet, har det ikke være muligt at bekræfte dem med 100 procents sikkerhed endnu. Der er altså tale om 'planet-kandidater', hvoraf nogle kan vise sig ikke at være planeter. Siden den første exo-planet blev opdaget for 15 år siden, har man fundet ca. 500 planeter. Med Keplers offentliggørelse mere end 3-dobles antallet af mulige kendte planeter.

Planeter i beboelig zone
"Vi kan nu begynde og se, hvad hyppigheden af mindre planeter i universet er og hvilke typer planeter, der kredser om andre stjerner. Det er ikke det fulde billede, men det er det første spadestik" siger Lars Buchhave.

Og ud af de nye kandidater til exo-planeter ligger de knapt 60 af dem i den såkaldt beboelige zone. Dvs., at planeterne er i en afstand fra dens stjerne, hvor temperaturen gør, at der kan findes flydende vand. Ud af planeterne i den beboelige zone er 5 af dem mindre end dobbelt Jord-størrelse.

"Alle de nye data er fra Keplers første fire måneders observationer. Det vil sige, at det drejer sig om planeter, der har en omløbstid om dens stjerne på mindre end 4 måneder, altså en årscyklus på kun 4 måneder eller mindre. Fremover vil vi få mulighed for at studere mulige planeter med en længere omløbstid, der er længere væk fra deres værtsstjerne", siger Lars Buchhave.

Sol-system med 6 planeter
En af de stjerner, som er blevet observeret med Kepler satellitten, har ikke mindre end 6 planeter i kredsløb, og alle 6 bevæger sig ind foran stjernen og formørker den. 'Sol-systemet' har fået navnet Kepler-11. De 6 planeter ligger i et kompliceret kredsløb, hvor deres tyngdekraft-påvirkning gør, at de trækker lidt i hinanden, når deres baner er tæt på hinanden. Man kan udregne modeller for dette og ud fra modellerne kan man sige, at der er tale om planeter. Og man kan desuden beregne deres størrelse og masse. De er alle små planeter med størrelser på mellem 2 og 4,5 gange Jordens størrelse. Resultaterne om Kepler-11 er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift, Nature.

Kilde: NBI. Københavns Universitet