Komet Giotto

To nye uafhængige fund, støtter den såkaldte panspermia-teori om at liv spredes i rummet med kometer.

Panspermia-teorien er hypotesen om at livet stammer fra rummet og spredes med kometer. Og to nye fund ikke alene støtter teorien, men antyder også at det ike bare var livets grundbyggesten der kom til Jorden, men kom hertil i form af enzymer og proteiner!

Fund1: Komplekse molekyler i exo-kometer
For bare 10år siden kunne radioteleskoper kun viser store strukturer i universet, men efter man har fundet ud af at linke dem sammen og har bygget store arrays af radioteleskoper der fungerer som tusinder km store teleskoper, overgår de nu de visuelle teleskopers opløsningsevne. Samtidigt er man også blevet meget bedre til at skelne forskellige molekyler fra hinanden

Dermed er det nu blevet muligt at studere detaljer om enkelte stjerner i uhørt høj opløsning. Og nye fund med NRAO's radioteleskoper som har studeret komet-skyer om andre - især unge - stjerner, har ført til opdagelsen af nogle endda meget komplekse organiske molekyler i dem. Bla.:

  • Methyltriacetylen
  • Acetone
  • Cyanoellene
  • Methylcyanodiacetylen
  • Cyclopropenon

NRAO og nogle af de molekyler de har fundet

Man har også fundet enkle organiske molekyler i meteoritter på Jorden, men hidtil har man antaget at den mere komplekse organiske kemi begyndte på Jorden.

Fund2: Laboratorieforsøg
Samtidigt har forskere fra Berkeley i laboratoriet simuleret hvordan nogle af de hidtil enklere kendte organiske forbindelser reagerer på rummets lave temperaturer, røntgen- og UV-stråling, som en slags "simuleret komet"

Og under disse forhold har de fundet, at disse Carbonoxider, ammoniak og carbonhydrater som methan, faktisk reagerer og danner mere komplekse forbindelser såsom dipeptider, proteiner (polypeptides) og endda enzymer!

Begge disse to nye fund peger på, at Jorden kan være blevet oversået med ret komplekse organiske molekyler fra kometerne - fx. under "great bombardement" perioden, hvor Jorden formodes at have fået det meste af sit vand fra.

Det er naturligvis stadig ret langt fra liv, men dermed er "livets vugge" blevet flyttet fra Jorden til det interstellare rum, når stjernerne og planeterne dannes. Og det har meget stor betydning for forventningen om at kunne finde liv andre steder

LÆS MERE på:
Berkely "Evidence that comets could have seeded life on Earth"
NRAO "Discoveries Suggest Icy Cosmic Start for Amino Acids and DNA Ingredients"