Stjernedannelsestågen NGC7023
Stjernedannelsestågen NGC7023
Kernen i liv som vi kender det er Kulstof og det er der nok af i universet. Og ikke mindre end 10% af de kendte kulstofforekomster er bundet i "Polycycliske aromatiske hydrokarbonider" (PAH), som er store komplekser sekskantede molekyler, som betragtes som en væsentlig byggesten til liv. PAH findes ofte i interstellare tåger, hvor man antager at nye UV stråling fra stjerner nedbryder de store molekyler i mindre. Et nyt studie ville teste denne teori ved at studere fordelingen af PAH i stjernedannelses-tågen NGC7023, som er domineret af en stor central ung stjerne.

Men stik mod teorien og forventning, viste det sig at PAH molekylerne er størst i de indre dele af tågen!.

Det vil sige at nye stjerner opbygger disse organiske molekyler!

Se ..Molecules in Nebula Offer Clues to the Building Blocks of Life far NASA