Print
Parent Category: Astronomi
Category: Exobiologi/SETI

Ved en exobiologi konference forleden fremlagde den russiske forsker Andrei Finkelstein fra Russian Academy of Sciences’ Applied Astronomy Institute et estimat om at vi vil have fundet liv indenfor de næste 20år. Når 10% af de kendte exoplaneter er jordlignende og hvis bare der er vand er"..dannelsen af liv er lige så uundgåelig som atomer"  siger han

Kilde. wikileaks nyheder