Exobiologi/SETI

Hidtil har man ledt efter lasersignaler og radiostråling når man ledte efter fremmede civilisationer. Men en ny artikel redegør for hvordan vi - selv med dagens teknik - vil kunne registrere bylyset fra noget der ligner en moderne storby på en planet om en anden stjerne

Kilde: Harvard-Smithsonian

Methanol (CH3OH) er en af nøgle-ingredisenserne i dannelsen af organisk kemi. Derfor har forskere fra New York Center for Astrobiology gennemgået flere års data for spor af ethanol og har fundet at der er et "sweet spot" i et område omkring nogle stjerner, som producerer langt største-delen af den væsentlige ingrediens i livets kemi

Kilde: Renselaer Polytechnical Institute

Tidligere fund af interstellare signaturer af ret store organiske molekyler, er tolket som ret enkle PAH forbindelser (de såkaldte buckyballs). Men nu har forskere fra Hong Kong University vist at PAH forbindelser ikke kan forklare signaturerne, der er deciderede organiske molekyler.  De har derfor opstillet en hypotese der viser hvordan de kan være blevet til og som dermed også forklarer tidligere fund af organiske molekyler i meteoritter

LÆS MERE på Hong Kong University

Marineforskere har fundet en meget ekstrem organisme på 10km dybde i Sirena dybet: En 10cm stor amøbe! Den er dermed den største enkelte celle man nogensinde har set.

Kilde: SCRIPPS

Professor Minik Rosing fra Københavns Universitet, har i samarbejde med et internationalt forskningsteam påvist et muligt oprindelsesmiljø for livet på Jorden i Grønlands ældste bjergarter.