Exobiologi/SETI


Allen Telescope Array (ATA) som netop er færdigt og som består af 1km2 stor areal skal afsøge himle efter 1-10GHz radiosignaler fra andre civilisationer, skal nu fokusere på de tusinde planeter Kepler har fundet."For første gang kan vi pege teleskoperne mod stjerner vi véd har planeter.." siger Jill Tarter, Direktør for Center for SETI Research

SE PRESSEMEDDELELSE

Forskere der har undersøgt hvordan livet opstod, er altid gået ud fra at Jordens tidligste atmosfære var en methan-atmosfære. Men nu har forskere bevist ud fra geologiske prøver, at Jordens tidligste atmosfære ½mia år efter dannelsen, var domineret af vand, CO2 og SO2. "Vi kan nu sige at forskere dre har studeret livets oprindelse på Jorden, simpelthen har valgt den forkerte atmosfære" siger Bruce Watson, Institute Professor of Science fra Rensselaer.

LÆS MERE på Renselear polytechical institute

Det store spring i livets udvikling skete i den Cambriske periode for 488-541 mio år siden, hvor alle de højere-udviklede dyr pludseligt dukkede op som en trold af en æske - hvorfor så pludseligt har ingen kunnet forklare. 
Men en ny undersøgelse viser at de første spor af cryogent liv dukkede op for 635-850 mio år siden, og metazoant liv for 541-635 mio år siden. Altså en langsom evolution over 362mio år

Kilde: The Cambrian Conundrum:...Early History of Animals, Science

Astronomer der leder efter liv kigger altid efter vand, fordi vand er en af de bedste opløsningsmilder til at danne organiske forbindelser. Men nogle astro-biologer mener at liv lige så godt kan være baseret på en methan-kemi. Det udvider til gengæld søgeområdet væsentligt fordi methan kan være flydende ved andre temperaturer end vand og er sværere at genkende

LÆS MERE på astrobio.net

Hvis fremmede civilisationer havde sendt sonder til vort solsystem, ville vi så have fundet dem? Et forskerteam har undersøgt vores nuværende udforskning af solsystemet fra den synsvinkel og siger at det ville vi ikke - med mindre de var meget store eller selv prøvede at kontakte os. De foreslår derfor en let ændring af vores udforskningsstrategi

Kilde: Penn State University