Exobiologi/SETI

Exoplanet-system

Om få år vil vi have teleskoper der vil kunne observere planeter om andre stjerner direkte. Og det store spørgsmål er jo om der er liv. Hovedhypotesen bag denne søgen er at hvis der er fri ilt (O2), så er der nok også liv, fordi planter er den eneste kendte proces der tilfører en atmosfære ilt på den måde. Men det er svært entydigt at identificere, så nu har nogle astronomer fundet en måde; Nemlig ved at kryds-korrelere O2 absorbtions-linierne, som en funktion af planetens bane om stjernen

Kilde: iopscience

Kepler rumteleskopet har lokaliseret en lang række exoplaneter, hvoraf en del har potentiale for at huse liv. SETI programmet har derfor undersøgt en udvalgt gruppe på 86 exoplaneter fra Kepler, for mulig kunstig radio-støj. De bruget Green Bank radioteleskopet til at søge efter smal-spektrede radiosignaler i 1-2GHz båndet, men fandt desværre intet.

Kilder: arXiv og blogspot

Beboelige exoplaneter?

Astronomer fra Penn state University har fundet en ny måde at beregne den beboelige zone omkring en given stjerne. Og de har fundet at den beboelige zone faktisk er længere væk fra moderstjernen end man hidtil har ment, baseret på den 20år gamle "Kasting-model". Grunden er nyere viden om vand og CO's egenskaber ved forskellige tryk- og temperaturer

Kilde:  Penn State University

Man kender indtil nu 2000  mulige exoplaneter, hvoraf en hel del ligger i den beboelige zone. Men mange af dem er store gasplaneter som Jupiter. Men de har ofte mange og store måner. René Heller fra Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam og Rory Barnes, University of Washington har undersøgt mulighederne for liv om dem og har fundet at det er absolut en mulighed.

Kilde: Potzdam Universitet

Gaussisk beregnet sandsynlighed for at finde liv som funktion af afstanden fra Jorden

Astronomen Drake opstillede for lang tid siden sin berømte Drake ligning for at estimere sandsynligheden for liv i Mælkevejen. Idag ved vi meget mere om planeters udbredelse end dengang, og en ny mere avanceret udgave af drake ligningen kommer dermed også frem til et resultat (og det er ikke 42)