Exobiologi/SETI

meteornedslag på jorden

Panspermia-teorien om at livet kom til Jorden fra rummet ved kometnedslag har fundet mere støtte: En ny undersøgelse viser nemlig at alger eller andre primitive bakterier kan overleve nedslag, med hastigheder på under 6,93km/s

Kilde: European Planetary Science Congress

Fermi paradokset siger at hvis liv er almindeligt, burde galaksen myldre med liv. Da Enrico Fermi formulerede tesen, havde man en idé om at der nok var planeter, mens man idag ved at de er ret almindelige, så hvorfor kan vi ikke høre nogen derude?

Det diskuterer forskere på Oxford's Science Blog hvor de kommer frem til at der må være en indbgget tendens til at begrænse racers udvikling, som ikke er så godt nyt for menneskeheden.

LÆS MERE på Oxford University Science Blog

Forskere fra University of Edinburgh har tidligere vist matematisk, hvordan en galaktiske udforsknings-sonde kan opnå meget store hastigheder ved en serie "slynge-manøvrer" om de stjerner de besøger for at få fart, kan udforske hele galaksen. Nu har de udvidet modellen ved at vise at sonder der kan kopiere sig selv fra interstellart materiale, kan sende kopier i alle retninger.

Mikroskopisk tværsnit af Mars-meteoritten

Analyser af en meteorit der stammer fra Mars, som blev fundet på Sydpolen i 2009, viser tydeligt strukturer efter tørret ler, som kun kan stamme fra Mars og som indeholder ret stærke koncentrationer af Bor. Bor er et af de grundstoffer som indgår i dannelsen af RNA, så fundet kan være spor efter begyndelsen til liv på Mars

Kilde: University of Hawaii

komet-nedslag på Jorden

Vi finder nok aldrig ud af præcist hvordan livet blev til på Jorden. Men man ved én ting: Livets bygesten kom fra kometerne. Og nu viser en simulation af hvad der sker når en komet med alle dens kendte organiske forbindelser rammer atmosfæren: Den bliver kun brændt udenpå, men indeni opvarmes forbindelserne lige præcist nok til at der kan dannes en lang række højere organiske forbindelser, inden den rammer overfladen eller havet.

Kilde: Lawrence Livermmoore National Lab.