Exobiologi/SETI

En af de store overraskelser da man nåede Pluto, var fundet af store vand-isbjerge som flyder på et tilfrosset hav under et kilometer tykt is-lag. Med Charon til at holde Plutos indre isfri og en atmosfære so indeholder komplekse organiske forbindelser som vist i “The Photochemistry of Pluto’s Atmosphere" mfl artikler. Pluto har med andre ord alt det der skal til for at skabe liv.
Læs 'Does Pluto Have The Ingredients For Life? ' på NASAs astrobio.net
Jorden er små 5 milliarder år gammel. Og for godt 4,5 mia år siden blev Jorden ramt af et stort objekt som flækkede Jordens tynde skorpe og dannede Månen. Det har taget en rum tid efter det før Jordens skorpe størknede igen og kølede nok af til at vand kunne eksistere. Derfor er man ret sikker på at Jorden først kunne huse liv for godt 4 mia. år siden; De tidligste fund af fossiler har været 3,5mia år gamle, men nye resultater har afsløret 3,8 mia år gamle fossiler, som man endda er baseret på fuldt udviklede RNA sekvenser som man kan finde i liv den dag idag.
I lyset af hvor langsomt livet derefter udviklede sig, mener flere forskere nu at der kan være noget om panspermia teorien - ideen om at livet kom til Jorden på meteoritter eller i kometer; Måske de samme kometer sin leverede vand til jorden i det sene bombardement (LHA).Ideen understøttes også af de mange meteoritter man har fundet på Jorden, som har vist sig stamme fra Mars; En trafik der også kan være gået den anden vej
Derfor har forskere fra MIT og Harvard, designet et kompakt analyseinstrument, som let og effektivt vil kunne finde spor af DNA/RNA og endda kunne afgøre om de har stammer fra Jorden
LÆS In Search of Panspermia på manyworlds

Curiosity roveren i Gale krateret er langt bedre til at identificere organiske stoffer end de tidligere rovere. Den har allerede fundet methan og klorinerede hydrokarbonater i overfladestøvet på Mars. Det er desværre ikke entydige tegn på liv, men viser at der har været en aktiv organisk kemi på Mars.
Men sammenligninger af de nye analyser med de 2 tidligere roveres analyser, antyder at de samme organiske kan være tilstede på resten af Mars også - At hele M;ars overfalden er dækket af organiske stoffer!

Læs "The Search for Organic Compounds on Mars Is Getting Results" NASAs Astrobiology og Mark Kaufmanns blog (også NASA)

Sloane Digital Sky Survey (SDSS) har fuldført en kortlægning af en række grundstoffer i- og omkring 150.000 stjerner, fordelt over store dele af Mælkevejen.
Kortlægningen omfatter de såkaldte "CHNOPS elementer” (carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphor og sulfur), som er hjørnestenene i liv som vi kender det og som tilsammen udgør 97% af den menneskelige krop. Det er første gang man har kortlagt CHNOPS-elementernes udbredelse; Sammenholdt med fx exoplanet-fund, kan det give fingerpeg om hvor man måske vil kunne finde liv!

The Elements of Life Mapped Across the Milky Way fra SDSS
Siliciumnbaseret liv?
Siliciumnbaseret liv?
Alt det liv vi kender er baseret på kulstof (Carbon = C) typisk i forbindelser med brint og ilt; C-O-H. Men Silicium (Si) med atomtallet 14, minder meget om C, fordi de begge har 2 ydre elektroner. Derfor har det forskere længe spekuleret over om liv ikke også kunne bruge Si.

Men Nu har forskere ved California Institute of Technology dyrket bakterielle proteiner, der kan skabe molekyler som kombinerer de to grundstoffer. Dermed har de vist at Silicium baserede livsformer er mulige; Fx på planeter hvor kulstof er mindre udbredt end her.

Derudover baner deres resultater også vej for at "dyrke" nye kunstige materialer, istedet for at lave dem kemisk.

Kilde: Caltech