Curiosity roveren i Gale krateret er langt bedre til at identificere organiske stoffer end de tidligere rovere. Den har allerede fundet methan og klorinerede hydrokarbonater i overfladestøvet på Mars. Det er desværre ikke entydige tegn på liv, men viser at der har været en aktiv organisk kemi på Mars.
Men sammenligninger af de nye analyser med de 2 tidligere roveres analyser, antyder at de samme organiske kan være tilstede på resten af Mars også - At hele M;ars overfalden er dækket af organiske stoffer!

Læs "The Search for Organic Compounds on Mars Is Getting Results" NASAs Astrobiology og Mark Kaufmanns blog (også NASA)