Energi cyklussen i Saturn månen Europas skjulte hav
Hidtil har man ment at Mars var bedste bud for at finde spor af liv. Næstbedste bud var Saturn-månen Titan. Efter årtiers forgæves søgen er man blevet meget klogere på hvordan kemi hænger sammen uden for Jorden og har samtidigt gjort nogle interessante andre fund:

Det mest overraskende var fundet af Geysere fra Saturns isdækkede måne Enceladus. Cassini sonden foretog endda flere passager meget tæt forbi Enceladus og dermed gennem dens geysere. Under disse ture kunne man måle massefordelingen og bekræfte at jettene er gasser der strømmer op fra et isdækket hav.

Under passagerne gennem jettene kunne man måle kulstof, hydrogen, nitrogen, oxygen og salte. Dermed mangler kun 3 ting for at man har alle ingredienserne til liv: Svovl, fosfor og energi.

Man véd at Enceladus har en klippekerne, ved at måle dens massefylde som er betydeligt større end vand/is. Man ved også at gasplaneten udsættes for massive tyngdepåvirkninger af kraften fra Saturn og man mener at det er disse kræfter der holder havet varmt.

Fund af H2
Det nye er at man har registreret frie brint-molekyler - H2 - i jettene. Og i den nye artikel redegør forskerne for hvor brinten stammer fra; Nemlig fra kemiske processer i hydrotermiske ventilationsskakter, som strømmer op fra klippekernen, op gennem havet og siver gennem sprækker i isen.

Det betyder at havet er fuld af boblende brint-molekyler, som er er en fremragende energikilde for eventuelt liv. Det sidste der mangler er dermed karbon og fosfor som normalt optræder i klipper og forskerne derfor mener også er tilstede, men bare ikke bobler op på samme måde som de lettere gasser

Dermed er Saurnmånen Enceladus pludselig blevet forfremmet til det mest sandsynlige sted at finde liv udenfor Jorden.Og da Jupiter-månen Europa ligner Enceladus og også vides at udsende jets, har man altså 2 nye mål at lede efter liv på.

Den største udfordring for at lede efter det er naturligvis at trænge gennem de kilometertykke iskapper på månerne.

Kilder:New Insights into 'Ocean Worlds' in Our Solar System og
Ocean Worlds - Water in the Solar System and Beyond fra NASA