Print
Parent Category: Astronomi
Category: Exobiologi/SETI
Forsøg med at genmaipulere mos der kan gro på Mars
Det er lykkedes forskere og studerende på Københavns Universitet, Center for Syntetisk Biologi og Plante Biokemisk sektion at skabe en mos, med en konstrueret DNA, som laver et "Anti-Freeze Protein" (AFP), der gør det muligt for moset at gro under frysepunktet.

I første omgang skal de deltage med det i IGEM konkurrencen i USA, men målet er at skabe en plante der kan gro på Mars. Formålet kan være at man kan spise det, eller at frigøre ilt til atmosfæren, så højere livsformere end mos kan gro eller leve der, som et skridt i en terraformingsproces.
Se IGEM På Københavns Universitet