Mars overflade For et par år siden fandt NASA at Mars's overflade er fuld af perchlorat ClO4. Opdagelsen skabte først en del postyr fordi perchlorat ved er fremragende til at oxidere andre forbindelser, men som ved høje temperaturer er ret giftig. Men nu er Mars jo ret kold ..
Nu har engelske og franske forskere eksperimenteret med perchlorat under forhold der ligner Mars's og fundet at det er lige så giftigt i kraftigt UV lys, og dermed også på Mars. Altså ikke så godt for udsigterne til at finde liv på Mars.
Kilde AFP. fx NDTV