Mikroskopisk tværsnit af Mars-meteoritten

Analyser af en meteorit der stammer fra Mars, som blev fundet på Sydpolen i 2009, viser tydeligt strukturer efter tørret ler, som kun kan stamme fra Mars og som indeholder ret stærke koncentrationer af Bor. Bor er et af de grundstoffer som indgår i dannelsen af RNA, så fundet kan være spor efter begyndelsen til liv på Mars

Kilde: University of Hawaii