Godt nyt for udsigten til at finde liv andre steder end på Jorden: Franske og tyske forskere har ved laboratorie-forsøg vist, at vand, amoniak og methanol som findes i de fleste kometer, danner amino-syrer, når de udsættes for komet-lignende forhold. Komethaler krydser ofte planetbaner, så kometer kan på den måde let sprede byggestenene til planeter - både her og alle andre steder!

Når kometer passerer ind omkring Solen og- så vidt vides - også alle andre stjerner, smelter der materiale af dem, som spredes i hele det indre solsystem. Kometer har derfor længe været tænkt som "bærere af liv" i solsystemet, såvel som andre steder.

Det springende spørgsmål er naturligvis hvorfra og hvorfor der er - eller skulle være - organiske stoffer i kometer. Man har nemlig observeret en hel del organiske stoffer i kometer - bla. alkohol og endda amino-syrer. Det ved man fra spektroskopiske analyser af lyset fra komet-halerne.Derfor ved man at kometer indeholder både Vand (H2O), ammoniak (NH3) og methanol (CH3OH) molekyler og man har endda også fundet amino-syrer i komet-haler!

Men i vores solsystem, kunne de jo stamme fra Jorden og så ville det jo være mere undtagelsen end reglen at kometer indeholder sådanne organiske stoffer, der kunne sprede og/eller danne grundlag for liv.

Men nu har franske og tyske forskere lavet en "kunstig komet" med disse grundlæggende stoffer (vand, ammonika og methanol)i laboratoriet og udsat det for samme behandling som i en komet.

Og resultatet var at man på den måde fik lavet ikke mindre end 26 slags amino-syrer ud af denne komet-suppe; Det taler stærkt for at amino-syrer kan være spredt til andre måner og planeter i solsystemet, men også for at amino-syrer også vil forekomme i andre planetsystemer.

For der er kometer overalt og da de dannes langt ude i de protoplanetare skyer, vil de være mindre påvirkede af variationer i planetdannelserne: De udsættes mao. for stort set samme behandling overalt!

Kilde: CNRS, Frankrig