Alle har hørt om istider, men faktisk var de ikke så slemme ... Sammenlignet med nogle af de tidligere is-perioder, hvor Jorden var en stor isklump og kun de dybeste have isfri. Men det var i de tider livet udviklede sig

Geologiske undersøgelser af Jordens tidligste historie, bærer præg af globale glaciale perioder. Eller sagt på mere dansk: Perioder hvor Jorden var helt dækket af is, og ikke bare de højere breddegrader over- og under 50'ende breddegrad.

De geologiske spor i form af såkaldte 'paleomagnetiske' data fra gamle gletcher deponeringer, peger på at der har været 3 sådanne perioder: Den første var for 2,3 milliarder år siden, mens de to senere perioder for 710 og 640millioner år siden.

Forskellen i disse perioder og de senere istider var, at da først ækvator var blevet dækket af is, reflekterede Jorden endnu mere sol-lys, så temperaturerne faldt til under 50oC. Det var altså en accelererende proces,da først ækvator var dækket af is, som vedligeholdt isdækket i lange perioder og som derfor kaldes en snebolds-effekt - eller med en lille dobbelt-tydighed "Snowball Earth"

Det interessante er, at den første periode falder sammen med tiden for Jorden's atmosfæres oxidering. Og netop oxideringen af Jordens atmosfære har været et af "hønen og ægget" spørgsmålene om livets udvikling; hvordan eksplodere livets udvikling på Jorden uden ilt, når ilten kom fra planeter og bakterier?

Svaret har vist sig at være en type alger der levede under isen i netop den periode, og som ved isens tilbagetrækning fik vasket mineraler ud i havene, som de kunne omsætte til ilt.

Det er også interessant at de første de tidligste fossiler efter højere udviklet liv, dukkede op for 635millioner år siden - altså lige efter den sidste af disse globale istider.

Det leder jo straks tanken hen mod, at vi kan håbe at finde liv i de goldeste og koldeste egne af solsystemet, når det har kunnet udvikle sig på Jorden under de forhold. Og dermed måske også under isen på Jupiter og Saturns is-måner

Kilder:
Astrobio.net om "Snowball Earth"
LÆS OGSÅ om oxideringen af Jordens atmosfære for 2,3 mia. år siden
LÆS OGSÅ om de første højere dyr på Jorden for 635mill. år siden