Jorden

Liv er forbundet med ilt! Det er næsten et mantra for exobiologerne. Men primitive- og dermed også de tidligste - bakterier på Jorden havde det bedst uden ilt, og nu har forskere fundet at de første livsformer var tilpasset et liv UDEN ilt

Jorden var meget ilt-fattig de første 4-5 milliarder år, men for 600 mio.år siden, steg iltindholdet i havene, da de første livsformer holdt sit indtog. Men midt i den Cambrianske Periode  for 540 til 488 millioner år siden faldt iltindholdet.

Forskere fra University of Santa Cruz har undersøgt iltindholdet baseret på fossile bundaflejringer og sammenlignet det med fossiler efter tidligt liv, og har fundet at livet tilpassede sig det lavere iltindhold.

Hvad mere er, så mener de at perioderne med lavere iltindhold i havene kan have været årsagen til at  livet søgte nye veje og udviklede sig.

Ilt antages altid at være en primær bio-indikator, så resultaterne er meget relevante for exobiologer, i deres søgen efter liv på Mars og exoplaneter

LÆS MERE hos University of Santa Cruz