Biogene gasser i exoplaneters atmosfærer
Biogene gasser i exoplaneters atmosfærer
Tidligere mente man at enkelte molekyler som O2, som ikke stabile gasser og som dermed skal tilføres en atmosfære løbende for at holde en balance, kunne bruges til at finde liv. Nyere forskning har dog vist at Oxxygen, methan og andre gasser også kan dannes kryo-eller geotermisk, så man aldrig kan være sikker på dem.

Derfor har forskere fra MIT lavet et katalog over signaturer fra mere komplekse organiske molekyler med under 5-6 brint atomer, som er langt mere sikre bioindikatorer end de simplere molekyler. Kataloget og deres signifikans er peer-reviewet og lagt online i et katalog der er tilgængeligt for SETI- og exoplanet-jægere.

Kilder: 'MIT Scientists Compile List of Potential Gases to Guide Search for Life on Exoplanets' og “Toward a List of Molecules as Potential Biosignature Gases for the Search for Life on Exoplanets and Applications to Terrestrial Biochemistry,”