Tidligere fund af interstellare signaturer af ret store organiske molekyler, er tolket som ret enkle PAH forbindelser (de såkaldte buckyballs). Men nu har forskere fra Hong Kong University vist at PAH forbindelser ikke kan forklare signaturerne, der er deciderede organiske molekyler.  De har derfor opstillet en hypotese der viser hvordan de kan være blevet til og som dermed også forklarer tidligere fund af organiske molekyler i meteoritter

LÆS MERE på Hong Kong University