exoplanet system

Små gamle stjerner som Solen eller mindre er gode steder at kigge efter liv. Men hvad med de store gamle stjerner?
Fordi de er mere kortlivede og er faldet sammen har deres beboelige zone ændret sig så meget at liv har haft en hård tid dér, siger astronomer fra Washington University

Kilde: University of Washington