Forskere der har undersøgt hvordan livet opstod, er altid gået ud fra at Jordens tidligste atmosfære var en methan-atmosfære. Men nu har forskere bevist ud fra geologiske prøver, at Jordens tidligste atmosfære ½mia år efter dannelsen, var domineret af vand, CO2 og SO2. "Vi kan nu sige at forskere dre har studeret livets oprindelse på Jorden, simpelthen har valgt den forkerte atmosfære" siger Bruce Watson, Institute Professor of Science fra Rensselaer.

LÆS MERE på Renselear polytechical institute