Det store spring i livets udvikling skete i den Cambriske periode for 488-541 mio år siden, hvor alle de højere-udviklede dyr pludseligt dukkede op som en trold af en æske - hvorfor så pludseligt har ingen kunnet forklare. 
Men en ny undersøgelse viser at de første spor af cryogent liv dukkede op for 635-850 mio år siden, og metazoant liv for 541-635 mio år siden. Altså en langsom evolution over 362mio år

Kilde: The Cambrian Conundrum:...Early History of Animals, Science