Exoplanet-system
Rumfartsorganisationer er international forpligtet til at overholde et såkaldt "planetary protection-programme", for at sikre at jordiske bakterier ikke føres til Mars og lignende. Det har 2 formål;
1. SIkre at de andre planeter ikke forurenes så man kan være sikket på at evt bakterier man måtte finder "Extraterrestial". Det har stor betydning for vores søgen efter liv.
2. Sikre at der ikke spredes bakterier som kan mutere på fx Mars og være til fare for os selv.

Men nu hvor ubemandede sonder til andre stjerner er mulige, forslår forskere et såkaldt "Genesis progam" (Genesis=skabelse) som netop skal sprede liv, for at kickstarte evolutionære processer på exoplaneter som mennesket muligvis aldrig vil nå. Og hvis vi engang gør, kan en evolutionær proces som kunne gøre en planetatmosfære til at ånde i, accelereres meget væsentligt, siger Dr. Claudius Gros fra Goethe University's Institute for Theoretical Physics; "Formålet med Genesis programmet er at give Jordisk liv alternative evolutionære veje at gå, på potentielt beboelige, men livløse exoplaneter"
Se Why planetary and exoplanetary protection differ: The case of long duration Genesis missions to habitable but sterile M-dwarf oxygen planets på arXiv

Med de eksisterende teknologier kan mindre ubemandede sonder opnå hastigheder på op 60.000km/sek, som skulle kunne nå andre planeter på ca. 1.000år.