Exobiologi/SETI

Illustration af hvordan den interstellare asteroide kune se ud, <i>hvis</i> det var en asteroide
Sidste efterår kom det internationale videnskabelige samfund op at stolene over et besøg fra det interstellare rum, af et asteroidelignende objekt, som i Nov 2017 passerede ind gennem det indre solsystem, tæt forbi Solen og fortsatte igen ud i det interstellare rum.
Men da man fulgte den i dens bane ud igen, opdagede man i juni 2018 at den havde accelereret mere end forventet. Umiddelbart mente NASA at det skyldtes gasser der var fordampet fra den i varmen fra solen, som dermed fik en "raketvirkning", der havde accelereret den op, og at den dermed måske i virkeligheden var en komet, som ESO fortæller om deres cast herunderMen forskere fra flere universiteter som har regnet på effekten, kan ikke få den teori til at passe sammen, fordi objektets estimerede masse er for stort til at gasser kan have skabt den observerede acceleration. De skriver derfor i en artikel på arXiv, at regnestykket kan gå op hvis den var meget lettere i forhold til overfladen. Oumuamua blev desuden konstant observeret meget grundigt ved alle bølgelængder og der var intet spor af infrarød emission fra den, der antydede at den afgav eller var omgivet af støv eller gasser, skriver forskerne fra Harvard

Det kan have været et rumskib!
Harvard forskernes analyser er også indsendt til publicering i den peer-reviewede astrophysical Journal. I den tidlige tekst på arXiv skriver de Vi diskuterer den mulige oprindelse af sådan et objekt, inklusiv muligheden af at det kan være et lyssejl af kunstig oprindelse".

De skriver dog også at den er en "eksotisk forklaring" og ikke deres første hypotese. Men den har allerede skabt mange overskrifter, selvom mange forskere afviser teorien som useriøs, selvom de ikke nødvendigvis har regnet på det.
MarsMars er en kold klode uden meget atmosfære eller vand på overfladen. Men man har fundet vandførende lag i dens undergrund og den har engang været varmere, så den kan have understøttet undergrunds-liv, ligesom man også finder det på Jorden. Spørgsmålet er bare hvor udbredt og hvor længe det har været muligt

Underjordisk liv på Jorden benyttter varme fra radiolytriske processer, hvor stråling fra radioaktivt henfald i klipper, splitter vand (H2O) i brint og ilt. Forskerne har derfor undersøgt områder med vand-signaturer ved at gennemsøge data fra Mars Odyssey's gammaspektrometer for at få en idé om omfanget af underjordisk radioaktivitet på Mars hvis der havde været tilsvarende underjordiske processer på Mars.
de har derved fundet fundet rigelige mængder Thorium og Potassium?? som viser at der har været rigeligt med underjordiske livsbetingelser til stede i Mars's undergrund i en lang periode i dens tidlige historie, hvor liv kan have udviklet sig, på samme måde som man ser det på Jorden. Spørgsmålet er så hvordan det kan have set ud og hvad man skal lede efter for at finde spor efter det, runder forskerne fra Brown University af
SETI- Search for Extra-Terrestial Intelligence
Siden SETI programmets start (Search for Extra-Terrestial Intelligence) har man uden held afsøgt det meste af himlen ved stadig flere frekvenser, efter signaler fra fremmede civilisationer. Men spørgsmålet er hvor langt vi er fra at kunne konkludere at der ikke er noget at høre?
Et hold astrofysikere har derfor samlet alle kendte data og sammenholdt det med galaksens udstrækning og hvor meget der mangler at blive afsøgt, for at kunne udelukke om der er nogen derude. De sammenligner det med at lede efter en nål i en høstak,med den tilføjelse at det mere minder om at finde flere nåle i en uendelig række høstakke, men at det jo er nok bare at finde én ...
Se How Much SETI Has Been Done? Finding Needles in the n-Dimensional Cosmic Haystack på arXiv.
Radioteleskoper søger efter grønne mænd / SETIRadioastronomer har i årtier lyttet efter signaler fra fremmede intelligenser uden held. I løbet af disse årtier er radiomodtagernes frekvens område, såvel som antallet af antenner mangedoblet, hvilket har ført til enorme datamængder.

Derfor har man benyttet computeralgoritmer til at identificere unormale signaler. Men nu er man begyndt at træne kunstig intelligens til at lytte efter anomalier. Foreløbig har de ikke haft held til at finde fremmede radioprogrammer, men man har haft held til at identificere 72 nye hurtige radioglimt (FRB) som man ved meget lidt om, udover at de hovedsageligt stammer fra fjerne galakser. Problemet med FRB er at de er meget energi-rige, men eftersom de kun er af millisekunders varighed, må det være meget små objekter der udsender dem - et fænomen man endnu ikke kan forklare..

De 72 FRB signaler blev fundet i en 4 timers scanning af himlen med Green Banks radioteleskopet, som samlede 400terabytes data. Det antyder altså at FRB er meget almindelige!
Uanset om FRB skulle vise sig at vlære signaturer fra fremmede teknologi, hjælper den ny teknologi med den hastigt voksende foståelse af universet omkring os" siger Andrew Siemion fra Berkeley SETI
En Af de efterhånden mange exoplaneter man har fundet, er kun nogle få jordlignende, med både vand- og landmasser. Men der er flere rene vandverdener,med meget dybe have.Hidtil har man ment at de ikke kan understøtte liv, fordi den rene havoverflade ikke kan stabilisere et klima alene.

Men en ny undersøgelse og simulationer fra University og Chicago, viser at det kan de godt - i alt fald i millioner af år, som burde være nok til at liv kan dannes.

Se "habitability of waterworlds.." fra uchicago. De nye resultater er publiceret i Astrophysical Journal (Se referat)