Print
Parent Category: Astronomi
Category: Exobiologi/SETI

Gaussisk beregnet sandsynlighed for at finde liv som funktion af afstanden fra Jorden

Astronomen Drake opstillede for lang tid siden sin berømte Drake ligning for at estimere sandsynligheden for liv i Mælkevejen. Idag ved vi meget mere om planeters udbredelse end dengang, og en ny mere avanceret udgave af drake ligningen kommer dermed også frem til et resultat (og det er ikke 42)

Drake ligningen er en simpel multiplikation af alle de usikkerheder der kan begrænse livets mulighed for at brede sig, for dermed at bestemme sandsynligheden for at vi vil kunne få radiokontakt med liv andre steder

Den klassiske Drake ligning lyder:

N = Ns x fp x ne x fl x fi x fc x fL

Hvor:

N = Antal fremmede civilizationer i Mælkevejen
Ns = Antallet af stjerner i Mælkevejen
fp = Andelen af stjerner med planeter om sig
ne = Andelen af planeter der er beboelige
fl = Sandsynligheden for at der dannes liv (%)
fi = Sandsynligheden for at liv udvikler intelligens (%)
fc = Sandsynlighed for at de danner teknologi til kommunikere med radio
fL = Sandsynligheden for at de vil sende radiobudskaber i længere tid.

Den sidste sandsynlighed fL afhænger af hvor lang levetid en civilisation typisk har, og det er et meget usikkert tal at prøve at bestemme. Kritikere af Drake ligningen kalder den også "en måde at organisere vores uvidenhed på"

Den klassiske Drake ligning (Classical Drake Equation = CDE) kommer med vores nuværende kendskab til planeter og livsbetingelser frem til at der burde være 3500 civilisationer i Mælkevejen.

Gaussisk beregnet sandsynlighed for at finde liv som funktion af afstanden fra Jorden

Men en ny mere kompliceret udgave af Drake ligningen som blev formuleret af den Italienske astronom Claudio Maccone er baseret på statistiske analyser og tager flere forhold i betragtning. Herunder statistiske standard-variationer i de forskellige led i ligningen.

Med denne model estimerer Maccone at der skulle være 4571 civilisationer i Mælkevejen og at der dermed er 75% chance fro at vi kan finde ET et sted mellem 1361 og 3979 lysår fra Jorden


Og Maccone's model forklarer også hvorfor vi så ikke har hørt fra dem allerede: For al vores søgen har netop begrænset sig til at finde dem indenfor de nærmeste 500lysår, som er grænsen for hvor langt væk vi kan håbe at kunne være teknisk i stand til at opfange deres signaler.

Det svarer til 1/10 af den inderste ring i koordinat-nettet der på kortet her udstråler fra Solens placering i Mælkevejen

Kilde: NASA's Astrobio.net