Mars rover
Oprindeligt mente man at iltmolekyler (O2) eller methan var sikre bioindikatorer - tegn på liv. Men det har man for længst opgivet. Hidtil har man fundet hundreder af eksempler på komplekse kulstofforbindelser, uden at de er organiske. Og når man leder efter spor efter millioner år gamle er det endnu sværere: "ingen er i tvivl om at en rød bøf er organisk. Men hvis den har ligget i lang tid i høje temperaturer bliver den forkullet og svær at genkende" bruger de som eksempel.
Og det er et problem at finde- og genkende spor eller fossiler i klipper. Men en ny undersøgelse fra University of Kansas, viser at Vanadium er en ret sikker bioindikator som ofte indgår i celler og enzymer, men aldrig findes i metallisk form i naturen

Det har de undersøgt nærmere og bekræftet med en række primitive tidlige mikrofossiler. Derfor opfordrer de til at få udfordret og undersøgt Vanadiums egenskaver mere, så man kan kan bruge vanadium til at finde eventuelle mikrofossiler på Mars og lignende steder.