DNA / RNA i rummet

Forskere fra NASA bekræfter at de nucleobaser der er fundet i en række meteoritter rent faktisk ER blevet til i rummet. Dermed kan de væsentligste byggesten til DNA'en være kommet til Jorden fra rummet, og er dermed sandsynligvis også tilstede på andre planeter!

Dr. Michael Callahan fra NASA's Goddard Space Flight Center fremlagde forleden materialet på National Academy of Sciences of the United States of America, hvor han sagde:

"Forkere har fundet  bygesten til DNA i meteoritter siden 1960'erne, men har aldrig kunnet være sikre på om de kom fra rummet eller om de var "blevet "#orurenet" på Jorden. Men vi har nu for første gang tre uafhængige lækker af beviser for, at disse DNA buggeblokke rent faktisk blev til i rummet" siger

1. Fund af Amino syrer i prøver fra komet Wild2 som NASA's stardust sonde hentede tilbage til Jorden

2. Fund af nukleobaser i 12 carbon-chondrit meteoritter, hvoraf de 9 stammer fra Sydpolen hvor de har ligget frosset ned siden de kom til Jorden.

3.Man har fundet at de stammer fra en ikke-biologisk reaktion som omfatter ammoniak, hydrogen-cyanid og vand som kan have fundet sted engang i meteoritternes fortid.

Hvis de var forureninger fra Jorden ville man have forventet at de hovedsageligt bestod af biologiske komponenter. Men istedet har man fundet en hel serie af lignende forbindelser som ikke indgår i bakterier og som dermed ikke af naturlig vej kan have trængt ind i de kompakte sten fra rummet.

De forskellig-artede forbindelser understøtter dermed helt klart hypotesen om at de stammer fra rummet

Hvorfor er det så interessant om byggestenene kom til Jorden fra rummet eller blev til her?
Jo for når de kom til Jorden udefra kom de med al sandsynlighed også til de andre planeter og vil med lige så stor sandsynlighed også dannes ved andre stjernedannelser rundt om i galaksen.
Dermed ved vi altså nu, at ét skridt mindre på vejen mod liv i rummet, har været en ren tilfældighed på Jorden

LÆS MERE hos NASA